Regelgeving NL

§ 1

Inleidende bepalingen

1. De online winkel Madamenature.eu, beschikbaar op de website Madamenature.eu, wordt beheerd door Arkned gevestigd in Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer BTW NL002454738B54, KVK 65482956.

2. Dit reglement is gericht tot de Consument en beschrijft de regels en procedure voor het sluiten van een Koopovereenkomst op Afstand met de Consument via de Winkel.

§ 2

Definities

2. Verkoper – een natuurlijk persoon die een bedrijf drijft onder de naam Arkned, BTW NL002454738B54, gevestigd te Rotterdam aan de Zevenkampse Ring 838, 3069 MD, KVK nummer 65482956.

3. Klant – elke entiteit die aankopen doet via de winkel.

4. Ondernemer – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de afzonderlijke wet rechtsbevoegdheid verleent en voor eigen rekening een economische activiteit verricht die gebruikmaakt van de Store.

5. Winkel – een online winkel die door de Verkoper wordt beheerd op het internetadres www.madamenature.eu

6. Afstand contract – met de Klant in het kader van een georganiseerd systeem van het sluiten van overeenkomsten op afstand (als onderdeel van de Store), concludeerde zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen, met het exclusieve gebruik van één of meer technieken voor communicatie op afstand contract tot en met het sluiten van het contract.

7. Regelgeving – dit Reglement van de Winkel.

8. Bestelling – de wilsverklaring van de klant die is ingediend via het bestelformulier en rechtstreeks gericht is op het sluiten van de productverkoopovereenkomst of producten met de verkoper.

9. Account – klantaccount in de winkel, het bevat gegevens die door de klant zijn verstrekt en informatie over door hem in de winkel geplaatste bestellingen.

10. Registratieformulier – een formulier dat beschikbaar is in de winkel en waarmee u een account kunt aanmaken.

11. Bestelformulier – een interactief formulier dat beschikbaar is in de winkel waarmee u een bestelling kunt plaatsen, in het bijzonder door producten aan het winkelmandje toe te voegen en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst te definiëren, inclusief de wijze van levering en betaling.

12. Winkelwagen – een onderdeel van de software van de winkel waarin de producten die voor aankoop zijn geselecteerd, zichtbaar zijn, en het is ook mogelijk om de bestelgegevens te bepalen en te wijzigen, met name het aantal producten.

13. Product – een roerend goed / dienst beschikbaar in de winkel die het onderwerp is van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper.

14. Verkoopovereenkomst – een productverkoopovereenkomst die is gesloten of gesloten tussen de klant en de verkoper via de online winkel. De verkoopovereenkomst betekent ook – volgens de productkenmerken – een contract voor de levering van diensten en een contract voor specifiek werk.

§ 3

Contact met de winkel

1. Adres verkoper: Zevenkampse Ring 838, 3069MD Rotterdam

2. E-mailadres verkoper: madamenaturerotterdam@gmail.com

3. Telefoonnummer van de verkoper: +31658912934

4. Bankrekeningnummer van de verkoper NL51RABO0190580275

5. De klant kan met de verkoper communiceren via de adressen en telefoonnummers die in deze paragraaf worden vermeld.

6. De klant kan telefonisch communiceren met de verkoper tussen 10-18 uur.

§ 4

Technische benodigdheden

Om de winkel te gebruiken, inclusief het bekijken van het assortiment van de winkel en het plaatsen van bestellingen voor producten, moet u:

a. eindapparaat met toegang tot internet en een webbrowser,

b. een actief e-mailaccount (e-mail),

c. geactiveerde cookies,

§ 5

Algemene informatie

1. De verkoper is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor eventuele storingen, inclusief onderbrekingen in het functioneren van de winkel, veroorzaakt door overmacht, onrechtmatig handelen van derden of incompatibiliteit van de online winkel met de technische gegevens van de klant.

2. Om het assortiment van de winkel te bekijken, hoeft u geen account aan te maken. Het plaatsen van bestellingen door de klant voor producten in het assortiment van de winkel is mogelijk na het aanmaken van een account in overeenstemming met de bepalingen van § 6 van het reglement of door het verstrekken van de nodige persoonlijke en adresgegevens om de bestelling te voltooien zonder een account aan te maken.

3. De prijzen in de Store zijn vermeld in euro’s en zijn brutoprijzen (inclusief BTW).

4. Het uiteindelijke (definitieve) door de Klant te betalen bedrag bestaat uit de prijs voor het Product en de bezorgkosten, waarover de Klant bij het plaatsen van de Bestelling op de website van de Winkel wordt geïnformeerd, ook bij het uiten van de wil om gebonden te zijn.

5. In het geval van een Overeenkomst die betrekking heeft op een abonnement of levering van diensten voor onbepaalde tijd, is de uiteindelijke (eind) prijs de totale prijs inclusief alle betalingen voor de afwikkelingsperiode.

6. Indien de aard van het onderwerp van de Overeenkomst het redelijkerwijs niet mogelijk maakt om vooraf de uiteindelijke (eind) prijs te berekenen, informatie over de wijze waarop de prijs zal worden berekend, alsmede de kosten voor transport, levering, postdiensten en andere kosten worden vermeld in de winkel in de productbeschrijving.

§ 6

Een account aanmaken in de winkel

1. Om een ​​account in de winkel aan te maken, moet u het registratieformulier invullen.

2. Het aanmaken van een account in de winkel is gratis.

3. Inloggen op het account gebeurt door de login en het wachtwoord in te voeren die zijn ingesteld in het registratieformulier.

4. De Klant kan te allen tijde, zonder opgave van een reden en zonder kosten, het Account verwijderen door een gepast verzoek aan de Verkoper te sturen, in het bijzonder via e-mail of schriftelijk naar de adressen vermeld in § 3.

§ 7

Regels voor het plaatsen van een bestelling

Om een ​​bestelling te plaatsen:

1. Log in op de Store (optioneel);

2. Selecteer het product dat het onderwerp is van de bestelling en klik vervolgens op de knop “Toevoegen aan winkelwagentje” (of gelijkwaardig);

3. Log in of maak gebruik van de mogelijkheid om een ​​Bestelling te plaatsen zonder registratie;

4.Als de optie om een ​​bestelling te plaatsen zonder registratie is gekozen, vul dan het bestelformulier in door de gegevens van de ontvanger van de bestelling en het adres waarnaar het product moet worden afgeleverd in te voeren, selecteer het type verzending (wijze van levering van het Product), voer de factuurgegevens in, indien verschillend van de gegevens van de ontvanger,

5. Klik op de knop “Bestellen en betalen” / klik op de knop “Bestellen en betalen” en bevestig de bestelling door op de link in de e-mail te klikken,

6. Kies een van de beschikbare betalingsmethoden en betaal, afhankelijk van de betalingswijze, de bestelling binnen een bepaalde termijn, onder voorbehoud van § 8, punt 3.

§ 8

Aangeboden leverings- en betalingsmethoden

1. De klant kan de volgende leveringsmethoden van het bestelde product gebruiken:

a. Levering per koerier

b) Persoonlijk ophalen

2. De klant kan de volgende betaalmethoden gebruiken:

a. Elektronische betalingen: iDeal voor verzending binnen Nederland, betaling via bankoverschrijving indien verzending binnen de aangegeven landen in Europa (België, Frankrijk, Duitsland).

3. Gedetailleerde informatie over bezorgmethoden en acceptabele betaalmethoden is te vinden op de website van de winkel.

§ 9

Uitvoering van het verkoopcontract

1. De sluiting van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van het bestelformulier in de online winkel in overeenstemming met § 7 van de voorschriften.

2. Na het plaatsen van de bestelling bevestigt de verkoper onmiddellijk de ontvangst en aanvaardt hij tegelijkertijd de bestelling voor uitvoering. Bevestiging van ontvangst van de bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering vindt plaats door de klant een passende e-mail te sturen naar het e-mailadres van de klant dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling, die ten minste de verklaring van de verkoper van ontvangst van de bestelling en zijn aanvaarding bevat. voor uitvoering en bevestiging van de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. Na ontvangst van bovenstaande e-mail door de klant komt er een verkoopovereenkomst tot stand tussen de klant en de verkoper.

Het product wordt door de verkoper verzonden binnen de in de beschrijving aangegeven termijn (onder voorbehoud van paragraaf 5 van deze sectie).

3. Bij het bestellen van Producten met verschillende leverdata is de leverdatum de langste opgegeven datum. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende levertijden, heeft de Klant de mogelijkheid om de levering van Producten in delen of levering van alle Producten aan te vragen na voltooiing van de volledige bestelling.

4. Het begin van de datum van levering van het Product aan de Klant wordt als volgt geteld:

a. Als de klant de betaalmethode via bankoverschrijving kiest vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de verkoper, in het geval van betaling met de iDeal-methode vanaf de datum van voltooiing van de voorbereiding van de bestelling.

5. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende voorwaarden voor afhaling, is de datum van afhaling de langste opgegeven datum.

6. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende voorwaarden voor afhaling, heeft de Klant de mogelijkheid om de Producten in delen op te halen (afhankelijk van hun gereedheid voor afhaling) of alle Producten af ​​te halen na voltooiing van de volledige bestelling.

7. Het begin van de gereedheid van het Product voor ophaling door de Klant wordt als volgt geteld:

a. Als de klant de betaalmethode kiest via overschrijving, elektronische betaling of creditcard – vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de verkoper.

b) Als de klant kiest voor rembours – vanaf de datum van de verkoopovereenkomst.

8. Levering van producten vindt plaats in Nederland en bovengenoemde landen vermeld in § 8 punt 2 clausule b.

9. De levering van het Product aan de Klant is betaalbaar, tenzij in de Verkoopovereenkomst anders is bepaald. Productbezorgkosten (inclusief kosten voor transport, bezorging en postdiensten) worden aan de klant aangegeven op de website van de online winkel in het tabblad ‘Afleveringskosten’ en bij het plaatsen van de bestelling, ook wanneer de klant zijn wil uitdrukt gebonden te zijn aan de verkoop. Overeenkomst.

§ 10

Het recht om de overeenkomst te herroepen

1. De consument kan de verkoopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen.

2. Het verloop van de tijdslimiet gespecificeerd in artikel 1 begint met de levering van het Product aan de Consument of een door hem aangewezen persoon anders dan de vervoerder.

3. In het geval van een Overeenkomst die betrekking heeft op veel Producten die afzonderlijk, in batches of in delen worden geleverd, geldt de datum vermeld in paragraaf 1 loopt vanaf de levering van het laatste artikel, batch of onderdeel.

4. Bij een Overeenkomst die bestaat uit het geregeld afleveren van Producten voor een bepaalde periode (abonnement), geldt de in lid 1 loopt weg van het in bezit nemen van het eerste.

5. De consument kan zich uit de overeenkomst terugtrekken door bij de verkoper een verklaring van herroeping uit de overeenkomst in te dienen. Om de deadline voor herroeping van de overeenkomst te halen, volstaat het dat de consument voor het verstrijken van deze termijn een verklaring stuurt.

6. Het overzicht kan elektronisch naar het e-mailadres van de verkoper worden gestuurd

7. In geval van elektronische verzending van de verklaring door de consument, stuurt de verkoper de consument onverwijld naar het door de consument opgegeven e-mailadres een bevestiging van ontvangst van de verklaring van herroeping uit de overeenkomst.

8. Gevolgen van terugtrekking uit de overeenkomst:

a. Bij herroeping van een overeenkomst op afstand wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

b. In geval van herroeping van de overeenkomst zal de verkoper de door hem voor de goederen betaalde bedragen onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de verklaring van de consument over herroeping van de overeenkomst, aan de consument teruggeven, exclusief de kosten voor het afleveren van de goederen.

c) De verkoper vergoedt de betaling door middel van een bankoverschrijving.

d) De verkoper mag wachten met terugbetaling totdat het product is teruggekregen.

e) De consument dient het Product onmiddellijk terug te sturen naar het adres van de Verkoper dat in dit Reglement wordt vermeld, uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop hij de Verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de Overeenkomst. De deadline is gehaald als de consument het product binnen 14 dagen terugstuurt.

9. Het recht op herroeping van een overeenkomst op afstand komt de consument niet toe in verband met de overeenkomst:

a. waarbij het onderwerp van de service een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen,

b. waarbij het onderwerp van de dienst een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening van de verpakking niet kan worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, indien de verpakking werd geopend na levering,

c. waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft,

d. voor het verlenen van diensten, indien de verkoper de dienst volledig heeft verleend met uitdrukkelijke instemming van de consument, die voor aanvang van de dienst is geïnformeerd dat hij na het verrichten van de dienst door de verkoper het recht op terugtrekken uit de overeenkomst,

e. waarin de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór de deadline van herroeping uit de overeenkomst,

f. waarbij het onderwerp van de dienstverlening zaken zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken,

§ 11

Klacht en garantie

1. De verkoopovereenkomst heeft betrekking op nieuwe producten.

2. De verkoper is verplicht de klant een artikel vrij van gebreken te verstrekken.

3. In geval van een gebrek aan de goederen die van de verkoper zijn gekocht, heeft de klant het recht om een ​​klacht in te dienen.

4. Klachten dienen schriftelijk of elektronisch te worden ingediend bij de adressen van de Verkoper zoals vermeld in dit Reglement.

5. Het verdient aanbeveling om in de klacht onder meer een korte beschrijving van het defect, de omstandigheden (inclusief de datum) van het optreden ervan, de gegevens van de klant die de klacht indient en het verzoek van de klant in verband met het defect van de goederen.

6. De verkoper zal onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, op de klacht reageren en indien hij dit niet binnen deze termijn doet, wordt het verzoek van de klant als gerechtvaardigd beschouwd.

7. Goederen die in het kader van de klachtenprocedure worden verzonden, dienen te worden verzonden naar het adres vermeld in § 3 van dit Reglement.

§ 12

Buitengerechtelijke manieren om klachten af ​​te handelen en verhaal te halen

1. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid voor de consument om buitengerechtelijke middelen te gebruiken voor de behandeling van klachten en verhaal, evenals de regels voor toegang tot deze procedures zijn verkrijgbaar bij de kantoren en op de websites van consumentenombudsmannen, maatschappelijke organisaties die onder meer de wettelijke taak van de consument hebben. bescherming.

§ 13

Persoonlijke gegevens in de online winkel

1. De verkoper is de beheerder van de persoonlijke gegevens van de klant die zijn verzameld via de online winkel.

2. De persoonlijke gegevens van de klant die door de beheerder via de online winkel worden verzameld, worden verzameld om de verkoopovereenkomst uit te voeren, en als de klant akkoord gaat – ook voor marketingdoeleinden.

3. De ontvangers van persoonlijke gegevens van de klanten van de online winkel kunnen zijn:

a. In het geval van een klant die de online winkel gebruikt met de methode van bezorging per post of koerier, verstrekt de beheerder de door de klant verzamelde persoonsgegevens aan de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die de verzending uitvoert op verzoek van de beheerder.

b. In het geval van een klant die de online winkel gebruikt met de methode van elektronische betalingen, verstrekt de beheerder de verzamelde persoonlijke gegevens van de klant aan de geselecteerde entiteit die de bovenstaande betalingen in de online winkel uitvoert.

4. De klant heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren.

5. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens vermeld in de voorschriften die nodig zijn om een ​​verkoopovereenkomst te sluiten, leidt tot het onvermogen om dit contract te sluiten.

Par.14

Slotbepalingen

1. Overeenkomsten die via de Online Store tot stand komen, worden in het Pools of Nederlands gesloten.

2. Verkoper behoudt zich het recht voor om het Reglement te wijzigen om belangrijke redenen, dat wil zeggen: wijzigingen in de wet, wijzigingen in betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement. De verkoper zal de klant minstens 7 dagen van tevoren over elke wijziging informeren.

3. Op zaken waarin dit Reglement niet voorziet, zijn de algemeen geldende bepalingen van Nederlands recht van toepassing.

4. De klant heeft het recht om voor de klachtbehandeling en verhaalsmogelijkheden gebruik te maken van buitengerechtelijke middelen. Daartoe kan hij / zij een klacht indienen via het EU ODR-internetplatform dat beschikbaar is op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Regulamin PL

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Madamenature.eu, dostępny pod adresem internetowym Madamenature.eu prowadzony jest przez Arkned z siedzibą w Rotterdam, wpisanym do Rejestru Firm Holenderskich z numerem BTW NL002454738B54, KVK 65482956.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arkned, BTW NL002454738B54, z siedzibą w Rotterdam przy ulicy Zevenkampse Ring 838, 3069 MD, nr KVK 65482956.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.madamenature.eu

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Zevenkampse Ring 838, 3069MD Rotterdam

2. Adres e-mail Sprzedawcy: madamenaturerotterdam@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +31658912934

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy NL51RABO0190580275

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska

b. Odbiór osobisty

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne: iDeal w przypadku wysyłki na terenie Holandii, płatność przelewem w przypadku wysyłki na terenie wyszczególnionych krajów w Europie (Belgia, Francja, Niemcy).

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu).

3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

4. Początek realizacji terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku płatności metodą iDeal od dnia ukończenia przygotowywania zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7. Początek realizacji terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Holandii i ww. krajów wymienionych w § 8 pkt. 2 ust. b.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za towar, z wyłączeniem kosztów dostarczenia towaru.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu bankowego.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub holenderskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa holenderskiego.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.